Home » displaytag-1.1.1-src » org » displaytag » jsptests » [javadoc | source]

  1   package org.displaytag.jsptests;
  2   
  3   import org.displaytag.test.DisplaytagCase;
  4   
  5   import com.meterware.httpunit.GetMethodWebRequest;
  6   import com.meterware.httpunit.WebRequest;
  7   import com.meterware.httpunit.WebResponse;
  8   import com.meterware.httpunit.WebTable;
  9   
  10   
  11   /**
  12   * Tests for DISPL-18 - Setting own comparator for column sorting.
  13   * @author rapruitt
  14   * @version $Revision: 876 $ ($Author: fgiust $)
  15   */
  16   public class Displ018Test extends DisplaytagCase
  17   {
  18   
  19     /**
  20     * @see org.displaytag.test.DisplaytagCase#getJspName()
  21     */
  22     public String getJspName()
  23     {
  24       return "DISPL-018.jsp";
  25     }
  26   
  27     /**
  28     * Check sorted columns.
  29     * @param jspName jsp name, with full path
  30     * @throws Exception any axception thrown during test.
  31     */
  32     public void doTest(String jspName) throws Exception
  33     {
  34       WebRequest request = new GetMethodWebRequest(jspName);
  35       WebResponse response = runner.getResponse(request);
  36   
  37       if (log.isDebugEnabled())
  38       {
  39         log.debug(response.getText());
  40       }
  41   
  42       WebTable[] tables = response.getTables();
  43       assertEquals("Wrong number of tables.", 4, tables.length);
  44   
  45       for (int j = 0; j < tables.length; j++)
  46       {
  47         WebTable table = tables[j];
  48         assertEquals("Wrong number of columns in table." + j, 2, table.getColumnCount());
  49         assertEquals("Wrong number of rows in table." + j, 5, table.getRowCount());
  50   
  51         for (int u = 1; u < 5; u++)
  52         {
  53           assertEquals("Wrong value in table cell.", Integer.toString(u), table.getCellAsText(u, 1));
  54         }
  55       }
  56   
  57     }
  58   
  59   }

Home » displaytag-1.1.1-src » org » displaytag » jsptests » [javadoc | source]