Home » displaytag-1.1.1-src » org » displaytag » jsptests » [javadoc | source]

  1   package org.displaytag.jsptests;
  2   
  3   import org.displaytag.properties.SortOrderEnum;
  4   import org.displaytag.tags.TableTagParameters;
  5   import org.displaytag.test.DisplaytagCase;
  6   import org.displaytag.util.ParamEncoder;
  7   
  8   import com.meterware.httpunit.GetMethodWebRequest;
  9   import com.meterware.httpunit.WebLink;
  10   import com.meterware.httpunit.WebRequest;
  11   import com.meterware.httpunit.WebResponse;
  12   import com.meterware.httpunit.WebTable;
  13   
  14   
  15   /**
  16   * Test for DISPL-208 - Column level default sort order.
  17   * @author Fabrizio Giustina
  18   * @version $Revision: 894 $ ($Author: fgiust $)
  19   */
  20   public class Displ208Test extends DisplaytagCase
  21   {
  22   
  23     /**
  24     * @see org.displaytag.test.DisplaytagCase#getJspName()
  25     */
  26     public String getJspName()
  27     {
  28       return "DISPL-208.jsp";
  29     }
  30   
  31     /**
  32     * No exception when an invalid page is requested.
  33     * @param jspName jsp name, with full path
  34     * @throws Exception any axception thrown during test.
  35     */
  36     public void doTest(String jspName) throws Exception
  37     {
  38       WebRequest request = new GetMethodWebRequest(jspName);
  39   
  40       WebResponse response = runner.getResponse(request);
  41   
  42       if (log.isDebugEnabled())
  43       {
  44         log.debug(response.getText());
  45       }
  46   
  47       WebTable[] tables = response.getTables();
  48       assertEquals("Wrong number of tables.", 1, tables.length);
  49   
  50       WebLink[] links = response.getLinks();
  51       assertEquals("Wrong number of links.", 3, links.length);
  52   
  53       ParamEncoder encoder = new ParamEncoder("table");
  54       String orderParameter = encoder.encodeParameterName(TableTagParameters.PARAMETER_ORDER);
  55   
  56       assertEquals("wrong sorting order", Integer.toString(SortOrderEnum.DESCENDING.getCode()), links[0]
  57         .getParameterValues(orderParameter)[0]);
  58       assertEquals("wrong sorting order", Integer.toString(SortOrderEnum.ASCENDING.getCode()), links[1]
  59         .getParameterValues(orderParameter)[0]);
  60       assertEquals("wrong sorting order", Integer.toString(SortOrderEnum.ASCENDING.getCode()), links[2]
  61         .getParameterValues(orderParameter)[0]);
  62   
  63     }
  64   
  65   }

Home » displaytag-1.1.1-src » org » displaytag » jsptests » [javadoc | source]