Home » displaytag-1.1.1-src » org » displaytag » util » [javadoc | source]

  1   package org.displaytag.util;
  2   
  3   import junit.framework.TestCase;
  4   
  5   
  6   /**
  7   * Test case for org.displaytag.util.HtmlTagUtil.
  8   * @author Fabrizio Giustina
  9   * @version $Revision: 707 $ ($Author: fgiust $)
  10   */
  11   public class HtmlTagUtilTest extends TestCase
  12   {
  13   
  14     /**
  15     * @see junit.framework.TestCase#getName()
  16     */
  17     public String getName()
  18     {
  19       return getClass().getName() + "." + super.getName();
  20     }
  21   
  22     /**
  23     * Test for the stripHTMLTags() method.
  24     */
  25     public void testStripHtmlTagsSimple()
  26     {
  27       assertEquals("well done", HtmlTagUtil.stripHTMLTags("<strong>well</strong> done"));
  28     }
  29   
  30     /**
  31     * Test for the stripHTMLTags() method.
  32     */
  33     public void testStripHtmlTagsNoHtml()
  34     {
  35       assertEquals("well done", HtmlTagUtil.stripHTMLTags("well done"));
  36     }
  37   
  38     /**
  39     * Test for the stripHTMLTags() method.
  40     */
  41     public void testStripHtmlTagsWithQuote()
  42     {
  43       assertEquals("&quot;well&quot; done", HtmlTagUtil.stripHTMLTags("\"well\" done"));
  44     }
  45   
  46     /**
  47     * Test for the stripHTMLTags() method.
  48     */
  49     public void testStripHtmlTagsMultiple()
  50     {
  51       assertEquals("well done again", HtmlTagUtil
  52         .stripHTMLTags("<a href=\"go\"><strong>well <em>done</em></strong> again</a>"));
  53     }
  54   
  55     /**
  56     * Test for the stripHTMLTags() method.
  57     */
  58     public void testStripHtmlUnbalancedOpenStart()
  59     {
  60       assertEquals("", HtmlTagUtil.stripHTMLTags("<well done"));
  61     }
  62   
  63     /**
  64     * Test for the stripHTMLTags() method.
  65     */
  66     public void testStripHtmlUnbalancedOpenMiddle()
  67     {
  68       assertEquals("well ", HtmlTagUtil.stripHTMLTags("well <done"));
  69     }
  70   
  71     /**
  72     * Test for the stripHTMLTags() method.
  73     */
  74     public void testStripHtmlUnbalancedClosed()
  75     {
  76       assertEquals("well> done", HtmlTagUtil.stripHTMLTags("well> done"));
  77     }
  78   
  79     /**
  80     * Test for the abbreviateHtmlString() method.
  81     */
  82     public void testAbbreviateHtmlStringByLengthNoHtml()
  83     {
  84       assertEquals("well...", HtmlTagUtil.abbreviateHtmlString("well done", 4, false));
  85     }
  86   
  87     /**
  88     * Test for the abbreviateHtmlString() method.
  89     */
  90     public void testAbbreviateHtmlStringByLengthShorter()
  91     {
  92       assertEquals("well done", HtmlTagUtil.abbreviateHtmlString("well done", 9, false));
  93     }
  94   
  95     /**
  96     * Test for the abbreviateHtmlString() method.
  97     */
  98     public void testAbbreviateHtmlStringByLengthHtmlShorter()
  99     {
 100       assertEquals("<strong>well</strong> done", HtmlTagUtil.abbreviateHtmlString(
 101         "<strong>well</strong> done",
 102         10,
 103         false));
 104     }
 105   
 106     /**
 107     * Test for the abbreviateHtmlString() method.
 108     */
 109     public void testAbbreviateHtmlStringByLengthEntity()
 110     {
 111       assertEquals("&amp; wel...", HtmlTagUtil.abbreviateHtmlString("&amp; well done", 5, false));
 112     }
 113   
 114     /**
 115     * Test for the abbreviateHtmlString() method.
 116     */
 117     public void testAbbreviateHtmlStringByLengthBrokenEntity()
 118     {
 119       assertEquals("&amp;...", HtmlTagUtil.abbreviateHtmlString("&amp; well done", 1, false));
 120     }
 121   
 122     /**
 123     * Test for the abbreviateHtmlString() method.
 124     */
 125     public void testAbbreviateHtmlStringByLengthUnescapedAmpersand()
 126     {
 127       assertEquals("& well d...", HtmlTagUtil.abbreviateHtmlString("& well done", 8, false));
 128     }
 129   
 130     /**
 131     * Test for the abbreviateHtmlString() method.
 132     */
 133     public void testAbbreviateHtmlStringByLengthHtmlSimple()
 134     {
 135       assertEquals("<strong>well...</strong>", HtmlTagUtil.abbreviateHtmlString(
 136         "<strong>well done</strong>",
 137         4,
 138         false));
 139     }
 140   
 141     /**
 142     * Test for the abbreviateHtmlString() method.
 143     */
 144     public void testAbbreviateHtmlStringByLengthHtmlNoClosingTag()
 145     {
 146       assertEquals("well<br> ...", HtmlTagUtil.abbreviateHtmlString("well<br> done", 5, false));
 147     }
 148   
 149     /**
 150     * Test for the abbreviateHtmlString() method.
 151     */
 152     public void testAbbreviateHtmlStringByLengthHtmlEndingTag()
 153     {
 154       assertEquals("well<br>", HtmlTagUtil.abbreviateHtmlString("well<br>", 5, false));
 155     }
 156   
 157     /**
 158     * Test for the abbreviateHtmlString() method.
 159     */
 160     public void testAbbreviateHtmlStringByLengthHtmlEmptyTag()
 161     {
 162       assertEquals("well <br/> ...", HtmlTagUtil.abbreviateHtmlString("well <br/> done", 6, false));
 163     }
 164   
 165     /**
 166     * Test for the abbreviateHtmlString() method.
 167     */
 168     public void testAbbreviateHtmlStringByLengthHtmlComplex()
 169     {
 170       assertEquals("<a href=\"link\">well...</a>", HtmlTagUtil.abbreviateHtmlString(
 171         "<a href=\"link\">well <strong>done</strong></a>",
 172         4,
 173         false));
 174     }
 175   
 176     /**
 177     * Test for the abbreviateHtmlString() method.
 178     */
 179     public void testAbbreviateHtmlStringByNumberOfWordsNoHtml()
 180     {
 181       assertEquals("well...", HtmlTagUtil.abbreviateHtmlString("well done", 1, true));
 182     }
 183   
 184     /**
 185     * Test for the abbreviateHtmlString() method.
 186     */
 187     public void testAbbreviateHtmlStringByNumberOfWordsShorter()
 188     {
 189       assertEquals("well done", HtmlTagUtil.abbreviateHtmlString("well done", 2, true));
 190     }
 191   
 192     /**
 193     * Test for the abbreviateHtmlString() method.
 194     */
 195     public void testAbbreviateHtmlStringByNumberOfWordsHtmlShorter()
 196     {
 197       assertEquals("<strong>well</strong> done", HtmlTagUtil.abbreviateHtmlString(
 198         "<strong>well</strong> done",
 199         3,
 200         true));
 201     }
 202   
 203     /**
 204     * Test for the abbreviateHtmlString() method.
 205     */
 206     public void testAbbreviateHtmlStringByLengthNumberOfWordsHtmlSimple()
 207     {
 208       assertEquals("<strong>well...</strong>", HtmlTagUtil
 209         .abbreviateHtmlString("<strong>well done</strong>", 1, true));
 210     }
 211   
 212     /**
 213     * Test for the abbreviateHtmlString() method.
 214     */
 215     public void testAbbreviateHtmlStringByNumberOfWordsHtmlComplex()
 216     {
 217       assertEquals("<a href=\"link\">well...</a>", HtmlTagUtil.abbreviateHtmlString(
 218         "<a href=\"link\">well <strong>done</strong></a>",
 219         1,
 220         true));
 221     }
 222   
 223   }

Home » displaytag-1.1.1-src » org » displaytag » util » [javadoc | source]